Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

AddTrust External CA Root hết hạn SSL lỗi toàn bộ.

Theo thông tin thông báo từ hãng cung cấp SSL Sectigo AddTrust External CA Root vừa hết hạn vào ngày 30/05/2020. Dẫn đến các thiết bị sử dụng trình duyệt cũ khi truy cập sẽ gặp lỗi hoặc không truy cập được, trước đó tổ chức đảm bảo với người dùng rằng sẽ không có vẫn đề gì khi hết hạn. Tuy nhiên, trên thực tế một số máy chủ hoặc thiết bị cũ đều bị ảnh hưởng.

Bên dưới là ảnh thông báo từ trang đại lý và ảnh lỗi được chụp lại và báo cáo từ một người dùng.

Ngày sau đó Tthông báo từ hãng cung cấp chứng chỉ SSL. Tất cả SSL kể từ sau ngày 30/04/2020 được phát hành với tệp mới nhất và có hiệu lực đến 2038.

Như vậy bạn phải làm gì khi gặp vấn đề SSL trên?

Thực hiện xoá tên AddTrust RSA/ECC đã hết hạn ra khỏi máy chủ của bạn và thay thế nó bằng tệp mới nhất. Bạn có thể tải trực tiếp tệp tại đây hoặc sao chép RSA và ECC tại đường dẫn bên dưới.

DV SSL

OV SSL

EV SSL

Nếu SSL bạn đăng ký tại AZDIGI bạn truy cập vào my.azdigi.com sau đó download chứng chỉ mới nhất về, chứng chỉ đã bao gồm CA mới nhất cho bạn. Hoặc bạn có thể gửi ticket trực tiếp đến Phòng kỹ thuật AZDIGI để được hỗ trợ.

Thông tin bài viết tham khảo từ nhà cung cấp

Link kiểm tra SSL : https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html

Bình chọn lsvr_kba