Các nameserver của AZDIGI

Hiện tại AZDIGI có tổng cộng 2 cặp Nameserver như sau tương ứng với các dịch vụ.

Nameserver của AZDIGI DNS

Nếu quý khách đăng ký tên miền tại AZDIGI (không mua kèm Hosting) thì Nameserver mặc định của quý khách sẽ là:

  • ns1.azdigi.com
  • ns2.azdigi.com

Lưu ý rằng đây không phải là hệ thống Nameserver dành cho hosting nên khi trỏ tên miền về cặp nameserver này thì tên miền sẽ không thể hoạt động cho đến khi thêm các bản ghi DNS. Nếu bạn cần tên miền tự trỏ về hosting, hãy sử dụng cặp Nameserver của Hosting bên dưới.

Xem thêmSử dụng AZDIGI DNS dành cho dịch vụ tên miền 

Nameserver của Hosting tại AZDIGI

Turbo Cloud, AZ PRO và Business Hosting

Các dịch vụ Hosting bao gồm Turbo Cloud, AZ PRO và Business Hosting sẽ sử dụng cặp nameserver sau đây:

  • ns3.azdigi.com
  • ns4.azdigi.com

Do vậy để tên miền hoạt động trên host quý khách phải trỏ tên miền về cặp Nameserver này. Khi sử dụng nameserver này, các bản ghi trong mục Zone Editor của cPanel sẽ hoạt động.

SEO Hosting

Dịch vụ SEO Hosting sử dụng DirectAdmin sẽ sử dụng cặp nameserver riêng sau đây:

  • ns1-seohosting.azdigi.com
  • ns2-seohosting.azdigi.com