Thời gian phản hồi yêu cầu hỗ trợ là bao lâu?

Một trong các tiêu chí đầu tiên mà AZDIGI đặt ra đó là chất lượng hỗ trợ dịch vụ phải luôn được cải thiện liên tục mỗi ngày nhằm mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

Tuy nhiên, với đặc thù của từng phương pháp hỗ trợ và phòng ban, thời gian phản hồi sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Hiện tại thời gian phản hồi qua từng kênh hỗ trợ của AZDIGI như sau:

Lưu ý rằng thời gian phản hồi không đồng nghĩa với thời gian hoàn tất xử lý. Vì đôi khi có một số vấn đề sẽ cần nhiều xử lý hơn.

Live Chat

  • Phòng kỹ thuật: Phản hồi 24/7/365, từ 1 phút đến tối đa 5 phút khi tiếp nhận chat mới.
  • Phòng kinh doanh/thanh toán: Phản hồi trong giờ hành chính, từ 1 tới 5 phút.

Điện thoại

  • Phòng kỹ thuật: Phản hồi 24/7/365 ngay lập tức khi nhận cuộc gọi.
  • Phòng Kinh doanh/Thanh toán: Phản hồi trong giờ hành chính ngay lập tức.

Ticket/Email

  • Phòng kỹ thuật: Phản hồi 24/7/365 trong vòng 15 phút.
  • Phòng kinh doanh: Phản hồi giờ hành chính trong vòng 30 phút.

Xem hướng dẫn gửi Ticket