Error log là gì? Hướng dẫn kiểm tra Error Log trong cPanel

Error log dịch ra sẽ có ý nghĩa là nhật ký ghi lại lỗi. Trong cPanel, chức năng này sẽ hiển thị các lỗi PHP cho trang web của bạn. Điều này rất hữu ích trong việc xác định nguyên nhân lỗi, vì thông thường PHP khi có lỗi là sẽ hiển thị lỗi 500 hoặc trang trắng, hoặc nó chỉ hiển thị rõ lỗi ra nếu có bật tính năng hiển thị lỗi.

Nếu dùng cPanel, bạn sẽ có 3 cách tìm được Error Log như sau:

Bật tính năng hiển thị lỗi

Truy cập vào cPanel => Select PHP  Version =>  Switch To PHP Options => display_errors để hiện lên các dòng báo lỗi.

 

 

Sau khi bật lên bạn truy cập website để kiểm tra.

Cách 2: Đọc file error_log tại thư mục chính của website

Bạn truy cập vào Cpanel => Vào domain (nếu domain addon)=> Vào Public_html nếu domain chính => error_log

 

Cách 3. Truy cập vào mục Error trên cPanel

Ngoài ra bạn có thể vào cPanel => Errors để xem hiển thị lỗi trên website.

Chúc các bạn thành công.

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về [email protected]