Hướng dẫn cấu hình DKIM và SPF trong cPanel

DomainKeys Identified Mail (DKIM) là một phương pháp xác thực e-mail bằng chữ ký số của miền gửi thư, trong đó khóa công khai thường được công bố trên DNS dưới dạng một TXT record. Khi gửi thư, bộ ký thư sẽ chèn lên đầu thư một trường DKIM-Signature có nội dung đặc biệt để phía nhận email biết chính xác email bạn gửi đi là hợp lệ khi có kèm chữ ký số.

Sender Policy Framework (SPF) là một hệ thống đánh giá email nhằm phát hiện email có phải được giả mạo hay không nhờ vào cơ chế cho phép hệ thống nhận email, kiểm tra email được gởi từ một domain có được xác quyền bởi người quản trị domain. Danh sách những máy chủ (host) sử dụng để gửi email được thông báo trong bảng ghi của DNS dưới dạng bảng ghi tên là TXT.

Với một số nhà cung cấp email lớn như gmail, hotmail...việc gửi email tới các địa chỉ email của họ thường qua các bộ lọc mail phức tạp. Đôi lúc email bạn lại hay bị rơi vào Spam hoặc bị ngăn chặn do chính sách thương mại. Vì vậy nếu bạn sử dụng email doanh nghiệp theo tên miền, bạn nên tạo thêm SPF record và DKIM key để luôn đảm bảo Email của bạn hợp lệ.

Bạn vào cPanel -> Email Deliverability.

 

Sau đó chọn domain cần cấu hình rồi ấn nút Manage.

 

 

Sau khi chọn Manage, các bạn sẽ thấy giá trị DKIM và SPF hiển thị như hình

 

 

Sau khi đã có được giá trị DKIM và SPF, các bạn tiến hành tạo 2 bản ghi (record) TXT tại trang quản trị domain của mình. Ví dụ ở dây mình đang sử dụng cloudflare nên mình sẽ thực hiện tạo bản ghi như sau:

 

 

Sau khi tạo xong DNS Record, bạn có thể kiểm tra lại tình trạng DKIM và SPF https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx#.

SPF: 

Như hình là SPF đã được cập nhật thành công

 

DKIM

 

Như hình là DKIM đã được cập nhật thành công

Chúc các bạn thành công.!

• Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
• Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về [email protected]