Hướng dẫn cấu hình sử dụng Multi PHP trên Hosting Cpanel

Tại thời điểm trước đây, thông thường Hosting Shared chỉ cho phép sử dụng 01 phiên bản PHP áp dụng cho toàn bộ hosting sử dụng trên một gói tài khoản. Điều này có nghĩa trong một số trường hợp nhất định khi bạn muốn sử dụng 2 hoặc nhiều website với 2 phiên bản PHP khác nhau là điều không thể ( Ví dụ : Website A của bạn được thiết kế khá lâu trước đây và chỉ chạy được phiên bản PHP 5.6 – Website B của bạn được thiết kế gần đây và đáp ứng cho phiên bản PHP 7.2 => điều này có nghĩa bạn không thể đặt 2 website chung 1 hosting do không tương thích phiên bản PHP ).

Xem thêm: Cách đăng nhập vào cPanel để quản lý Host 

Như vậy MultiPHP ra đời nhắm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng nhiều phiên bản PHP khác nhau cho nhiều website trên cùng một gói host.

Tại trang tổng quan cPanel của bạn, đi đến phần MultiPHP Manager.

Để thiết đặt phiên bản PHP riêng biệt, bạn cần tích chọn tên miền và tại phần PHP Version bạn có thể chọn phiên bản PHP mà mình cần, sau đó nhấn Apply để thực hiện.

Mặc định các tên miền sẽ sử dụng phiên bản PHP Inherited (kế thừa) và phiên bản này sẽ sử dụng thiết lập phiên bản PHP trong phần Current Version tại mục Select PHP Version trong cPanel.

Sau khi thao tác xong bạn sẽ thấy tại trang giao diện ở cột PHP Version sẽ thay đổi với loại PHP mà bạn đã chọn trước đó (không bao gồm các phiên bản Inherited.

Thiết lập extension, tùy chọn cho PHP

Khi bạn chọn phiên bản PHP tại MultiPHP Manager thì bạn có thể thiết lập bật/tắt các extension cần sử dụng tại mục Select PHP Version trên cPanel.

Sau đó chọn phiên bản PHP bạn cần sửa ở mục PHP Version (không ấn nút Set as current nhé).

Sau đó bạn có thể bật/tắt extension ở bảng bên dưới hoặc vào ấn nút Switch to PHP Options ở phía trên để chuyển qua giao diện thiết lập thông số PHP như tăng memory_limit, max_execution_time,...

Kiểm tra phiên bản PHP của website

Sau khi đã thiết lập phiên bản PHP hoàn tất bạn có thể tạo một file info.php với nội dung như bên dưới để kiểm tra

<?php
phpinfo(); 
?>

Và kiểm tra lại file .htaccess để có doạn code sẽ tự động chèn vào đúng với php mình đã chọn trước đó.

 

Sau đó truy cập http://domain/info.php để kiểm tra lại.

Lưu ý:  nếu không còn sử dụng tính năng MultiPHP nữa, kiểm tra lại file .htaccess và xóa code đã chèn tự động để tránh website bị lỗi.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, để hỗ trợ xử lý bạn có thể liên hệ với kỹ thuật AZDIGI tại 2 kênh bên dưới.

• Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
• Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về [email protected]