Hướng dẫn sử dụng JetBackup

Các kiểu sao lưu

 

Full Backups

 

 

Trên trang này, bạn có thể xem danh sách sao lưu của tài khoản cPanel.

Type

Cấu trúc sao lưu:
     Incremental - Chỉ sao chép các tập tin (đã thay đổi hoặc mới) kể từ lần sao lưu đầy đủ cuối cùng.
     Archived - Sao chép tập tin vào kho lưu trữ không nén (tập tin .tar).
     Compressed - Sao chép tập tin vào kho lưu trữ nén (tập tin .tar.gz).

Creation Date
Thời gian sao lưu được tạo.

Size
Kích thước của bản sao lưu.

Location

Vị trí lưu trữ bản sao lưu.

Actions

Restore
Khôi phục tài khoản từ bản sao lưu.

Generate Download
Thêm bản sao lưu vào hàng đợi tải xuống.
Sau khi quá trình kết thúc, bạn có thể tải xuống hoặc xóa bản sao lưu.

 File Backups

 

Trên trang này, bạn có thể xem các bản sao lưu và truy cập công cụ quản lý tập tin sao lưu.

Creation Date
Thời gian sao lưu được tạo.

 

Size
Kích thước của bản sao lưu.


Location
Vị trí lưu trữ bản sao lưu.


Actions

Để vào xem công cụ quản lý tập tin để sao lưu, nhấp vào File Manager.

 

Cron Job Backups


Trên trang này, bạn có thể xem danh sách các bản sao lưu công việc định kỳ cron job.

 Creation Date
Thời gian sao lưu được tạo.

Size
Kích thước của bản sao lưu.

Location
Vị trí lưu trữ bản sao lưu.

Actions

Restore
Khôi phục tài khoản từ bản sao lưu.

Generate Download
Thêm bản sao lưu vào hàng đợi tải xuống.
Sau khi quá trình kết thúc, bạn có thể tải xuống/xóa bản sao lưu.

 DNS Backups

Trên trang này, bạn có thể xem danh sách các bản sao lưu DNS.

 Domain
Tên cơ sở dữ liệu tên miền.

Creation Date
Thời gian sao lưu được tạo.

Size
Kích thước của bản sao lưu.

Location
Vị trí lưu trữ bản sao lưu.

Actions

Restore
Khôi phục tài khoản từ bản sao lưu.

Generate Download
Thêm bản sao lưu vào hàng đợi tải xuống.
Sau khi quá trình kết thúc, bạn có thể tải xuống/xóa bản sao lưu.

 Database BackupsTrên trang này, bạn có thể xem danh sách các bản sao lưu cơ sở dữ liệu.

 Domain
Tên cơ sở dữ liệu tên miền.

Creation Date
Thời gian sao lưu được tạo.

Size
Kích thước của bản sao lưu.

Location
Vị trí lưu trữ bản sao lưu.

Actions

Restore

 Khôi phục tài khoản từ bản sao lưu.

Generate Download

Thêm bản sao lưu vào hàng đợi tải xuống.
Sau khi quá trình kết thúc, bạn có thể tải xuống/xóa bản sao lưu.

 Email Backups

Trên trang này, bạn có thể xem danh sách các bản sao lưu email.

 Email Account
Địa chỉ tài khoản email

Creation Date

Thời gian sao lưu được tạo.

Size
Kích thước của bản sao lưu.

Location
Vị trí lưu trữ bản sao lưu.

Actions

Restore
Khôi phục tài khoản từ bản sao lưu.

Generate Download

Thêm bản sao lưu vào hàng đợi tải xuống.
Sau khi quá trình kết thúc, bạn có thể tải xuống/xóa bản sao lưu.

 Restore Full Account

Để khôi phục tài khoản đầy đủ, hãy truy cập vào bản sao lưu tài khoản đầy đủ trên menu cPanel-JetBackup.
Chọn bản sao lưu mong muốn của bạn để khôi phục và nhấn nút khôi phục.

Bạn sẽ phải phê duyệt các điều kiện khôi phục và sau đó nhấn nút thêm để khôi phục hàng đợi.

Bạn sẽ thấy một thông báo rằng khôi phục của bạn được thêm vào hàng đợi.

 Restore File

Để khôi phục tập tin, hãy đi tới bản sao lưu tập tin trên menu cPanel-JetBackup.

Chọn bản sao lưu mong muốn của bạn để khôi phục tập tin từ và nhấn nút quản lý tập tin.

 

Chọn tập tin của bạn để khôi phục và nhấn nút khôi phục đã chọn.

Bạn sẽ phải phê duyệt các điều kiện khôi phục và sau đó nhấn nút thêm để khôi phục hàng đợi.

Bạn sẽ thấy một thông báo rằng khôi phục của bạn được thêm vào hàng đợi.

 Queue

 Trên trang này, bạn có thể xem các mục trong hàng đợi.

Type
Loại của mục (download/restore/snapshots).


Date
Thời gian mà vật phẩm được tạo ra.


Target
Các tài khoản liên quan đến quá trình.


Status
Các trạng thái mục.

 

Snapshots

 

Trên trang này, bạn có thể tạo ảnh chụp nhanh cho tài khoản và xem tất cả các ảnh chụp nhanh có sẵn cho tài khoản.

 Type

Cấu trúc sao lưu:
     Incremental - Chỉ sao chép các tập tin (đã thay đổi hoặc mới) kể từ lần sao lưu đầy đủ cuối cùng.
     Archived - Sao chép tập tin vào kho lưu trữ không nén (tập tin .tar).
     Compressed - Sao chép tập tin vào kho lưu trữ nén (tập tin .tar.gz).

Creation Date
Thời gian sao lưu được tạo.

Size
Kích thước của bản sao lưu.

Location
Vị trí lưu trữ bản sao lưu.

Actions

Restore
Khôi phục tài khoản từ bản sao lưu.

Generate Download
Thêm bản sao lưu vào hàng đợi tải xuống.
Sau khi quá trình kết thúc, bạn có thể tải xuống/xóa bản sao lưu.

 Settings

 


Trên trang này, bạn có thể nhập email của mình và JetBackup sẽ gửi thông báo khi hành động bạn đã chọn hoàn tất.

File Manager

Quản lý tập tin sao lưu.
Trên trang này, bạn có thể tải xuống và khôi phục các tập tin cụ thể.

 

Quá trình tải xuống và khôi phục sẽ được hiển thị ở bên phải màn hình.

Clear Selected

Xóa tập tin thức mục đã chọn.

Download Selected

Tải về các tập tin đã chọn.

Restore Selected
Khôi phục các tập tin đã chọn cho tài khoản.

Cảm ơn quý khách đã xem bài viết, nếu vẫn chưa thao tác được hoặc cần hỗ trợ, hãy vui lòng liên hệ trực tiếp đến AZDIGI qua 2 kênh sau

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về [email protected]