Hướng dẫn thiết lập Cron job trên cPanel

Cron job cho phép bạn thiết lập tự động hoá các dòng lệnh và tập lệnh lên trang web của bạn bởi người quản trị. Bạn có thể đặt các lệnh hoặc tập lệnh để chạy vào một thời điểm cụ thể vào mỗi ngày, mỗi tuần…Những chức năng cơ bản của Cron job như : Tự động Backup dữ liệu, tự động gửi mail...hoặc một lệnh nào đó.
Để sử dụng Cron job một cách hiệu quả yêu cầu người dùng phải có một kiến thức tốt về Linux. Azdigi sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập Cron job trên cPanel .

Để truy cập Cron job trên cPanel , các bạn đăng nhập vào cPanel . Trên giao diện chính của cPanel chọn tab ADVANCED sau đó chọn Cron job.

 

Ở mục Cron Email, chúng ta sẽ nhập một email của mình khi Cron job chạy một dòng lệnh hoặc tập lệnh theo chu kỳ định kỳ để nó gửi thông tin kết quả tới email của bạn, bạn có thể nhập email của bạn vào khung Email và ấn nút Update Email.

Để tạo Cronjob, bạn kéo xuống dưới và thiết lập chu kỳ chạy của cronjob, nếu bạn không thạo thì có thể chọn sẵn các chu kỳ tạo sẵn ở mục Common Settings.

Mục Command là bạn nhập các lệnh cần chạy cronjob, sau đó ấn nút Add New Cron Job.

Ví dụ, AZDIGI sẽ hướng dẫn bạn chạy một câu lệnh backup database với lệnh mysqldump hằng ngày vào lúc 12 đêm và đồng thời nén lại thành file gzip.

Bấm Add New Cron Job để tạo lệnh .

Các lệnh Cron Job sau khi được tạo .

 

Cảm ơn bạn đã xem bài viết nếu bạn chưa thao tác được hoặc cần hỗ trợ, hãy liên hệ trực tiếp đến AZDIGI qua 2 kênh sau

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về [email protected]