Hướng dẫn tạo và quản lý Package trong WHM

Danh mục nội dung

Package trong WHM là tính năng phân định gói dịch vụ mà khi tạo tài khoản host bạn sẽ cần thiết lập. Ví dụ bạn đang kinh doanh 3 gói dịch vụ khác nhau với thông số ổ cứng và băng thông khác nhau, thì bạn sẽ cần tạo 3 packages trong WHM.

Tạo Package

Để tạo Package, bạn truy cập vào WHM và vào mục Packages => Add A Package.

Sau đó bạn nhập thông tin như sau:

 • Package Name: Tên gói, nhập tên không dấu, không khoảng cách.
 • Disk Quota (MB): Dung lượng được phép sử dụng của gói, đơn vị tính là Megabytes (MB).
 • Monthly Bandwidth (MB): Tổng dung lượng băng thông được phép sử dụng mỗi tháng, đơn vị tính là Megabytes (MB).
 • Max FTP Accounts: Số lượng tài khoản FTP được tạo tối đa trên gói.
 • Max Email Accounts: Số lượng tài khoản Email được tạo tối đa trên gói.
 • Max Quota per Email Address (MB): Dung lượng tối đa được thiết lập trên mỗi tài khoản Email, đơn vị tính là Megabytes (MB).
 • Max Email List: Số lượng danh sách email được lưu trữ tối đa.
 • Max Databases: Số lượng cơ sở dữ liệu MySQL tối đa được phép tạo.
 • Max Subdomains: Số lượng tên miền con tối đa được phép tạo.
 • Max Parked Domains: Số lượng tên miền định danh (Alias) tối đa được phép tạo.
 • Max Addon Domains: Số lượng tên miền riêng dùng thêm trên gói host tối đa được phép tạo.
 • Maximum Hourly Email by Domain Relayed: Số lượng email được phép gửi trên mỗi tên miền, dùng dịch vụ Reseller Hosting của AZDIGI không thể thay đổi thông số này.
 • Dedicated IP: Đánh dấu để kích hoạt IP riêng cho gói host khi sử dụng package này, dùng dịch vụ Reseller Hosting của AZDIGI không thể thay đổi thông số này.
 • Shell Access: Đánh dấu để kích hoạt truy cập Shell (SSH) cho gói host khi sử dụng package này.
 • Digest Authentication at account creation: Bật Digest Authentication để hỗ trợ sử dụng tính năng Web Disk trên Microsoft® Windows Vista®, Windows® 7, and Windows®.
 • cPanel Theme: Giao diện mặc định của gói host khi tạo bởi package này.
 • Feature List: Danh sách tính năng mặc định được sử dụng khi tạo bởi package này, nếu bạn dùng Reseller Hosting tại AZDIGI thì để default. Hoặc bạn có thể tiến hành xem Hướng dẫn Feature Manager trong WHM để tạo một feature mới.
 • Locale: Ngôn ngữ mặc định của gói host khi tạo ra bởi package này.

Sau khi điền xong thì ấn nút Add để tiến hành thêm package. Nếu thấy báo chữ Success màu xanh lá cây bên tay phải thì đã thêm hoàn tất.

Sửa Package

Để sửa Package, bạn truy cập vào WHM => Packages => Edit a Package. Tại đây bạn sẽ thấy các package mà bạn đã tạo ra. Chọn package cần sửa và ấn Edit để sửa. Lưu ý là bạn không thể sửa tên package sau khi tạo.

Xóa Package

Trước khi xóa Package, bạn cần lưu ý rằng:

 • Package xóa sẽ không thể phục hồi lại.
 • Package muốn xóa phải không được sử dụng trên bất kỳ tài khoản nào. Nếu có tài khoản đang sử dụng package cần xóa, hãy sửa package của tài khoản đó trước.

Để xóa package, bạn truy cập vào WHM => Packages => Delete a Package, sau đó chọn package cần xóa và ấn nút Delete.

 • Quyền WHM: Root, Reseller