Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

Khi bạn có nhu cầu cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ AZDIGI, chúng tôi khuyến khích quý khách gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua Ticket hỗ trợ thay vì Chat bởi vì:

  • Ticket hỗ trợ sẽ lưu lại và tiện để theo dõi những sự thay đổi của dịch vụ nhằm hỗ trợ nhanh hơn cho các lần sau.
  • AZDIGI chỉ chấp nhận hỗ trợ can thiệp vào dữ liệu thông qua Ticket để đảm bảo người yêu cầu hỗ trợ là người sử dụng dịch vụ. Hãy tưởng tượng một người chỉ cần biết email và tên miền dịch vụ của bạn có thể gửi yêu cầu lên chat là reset gói dịch vụ hoặc đổi mật khẩu.
  • Hỗ trợ kỹ thuật cần thời gian để xử lý yêu cầu, sau đó chuyển lên phòng ban chuyên môn chuyên trách nên sẽ dễ xử lý và hỗ trợ tốt hơn qua Ticket.

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

Cách 1.

Bạn truy cập vào đường dẫn http://bit.ly/azdigi-ticketkythuat và đăng nhập bằng tài khoản my.azdigi.com của bạn. Sau đó tiến hành gửi yêu cầu hỗ trợ dến Phòng kỹ thuật.

Cách 2.

Bạn có thể gửi một email đến [email protected] bằng chính email đăng ký dịch vụ tại my.azdigi.com để gửi yêu cầu trực tiếp, hệ thống sẽ tự động tạo ticket cho bạn.

Ngay sau khi bạn gửi ticket, phòng kỹ thuật sẽ tiến hành tiếp nhận và phản hồi ngay lại cho quý khách khi có thông tin.

Bạn có thể yên tâm rằng Phòng kỹ thuật luôn ưu tiên hỗ trợ qua ticket nên sẽ không bao giờ có trường hợp chậm trễ. Chúng tôi luôn hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365.