Hướng dẫn sử dụng IP Blocker

Sử dụng giao diện IP Blocker (cPanel >> Home >> Security >> IP Blocker) cho phép bạn chặn quyền truy cập vào trang web của mình từ một hoặc một dải các địa chỉ IP. Nếu bạn nhập một tên miền có thể phân giải được (FQDN), tính năng này sẽ cố gắng phân giải nó thành địa chỉ IP.

Chú ý: Người dùng WHM có thể chặn địa chỉ IP ở cấp máy chủ thông qua giao diện Host Access Control (WHM >> Home >> Security Center >> Host Access Control).

Chặn một địa chỉ IP.

Chú ý:
Nếu bạn nhập địa chỉ IP trực tiếp vào tập tin .htaccess, chỉ nhập chúng ở định dạng CIDR.


Để từ chối quyền truy cập vào địa chỉ IP hoặc dải địa chỉ IP, hãy thực hiện các bước sau:
     Nhập địa chỉ IP hoặc phạm vi trong ô IP Address or Domain. Bạn có thể nhập địa chỉ IP theo bất kỳ định dạng nào sau đây:
         Địa chỉ IP đơn (ví dụ: 10.5.3.33).
         Phạm vi (ví dụ: 10.5.3.3-10.5.3.40).
         Phạm vi ngụ ý (ví dụ: 10.5.3.3-40).
         Định dạng CIDR (ví dụ: 10.5.3.3/32).
         Địa chỉ IP được ngụ ý (ví dụ: 10.).
     Nhấp vào Add.

Chú ý: 10. như một địa chỉ IP ngụ ý ngụ ý 10. *. *. *, Trong đó mỗi * đại diện cho một số nguyên dương. Nếu bạn nhập 10., hệ thống sẽ chặn quyền truy cập vào bất kỳ địa chỉ IP nào bắt đầu bằng 10.

Danh sách địa chỉ IP bị chặn hiện tại.
Hệ thống phân tách các dải địa chỉ IP mà bạn nhập vào mạng con subnets ở định dạng CIDR. Sau đó, hệ thống thêm địa chỉ vào tập tin .htaccess.
Giao diện liệt kê các địa chỉ IP và phạm vi bị chặn trong bảng ở định dạng CIDR, các thông tin sẽ được mô tả như bên dưới:

     Server Setting: đại diện cho dải địa chỉ IP được định dạng CIDR.
     Beginning IP: đại diện cho sự bắt đầu của phạm vi.
     Ending IP đại diện cho sự kết thúc của phạm vi.

Ví dụ: nếu bạn nhập phạm vi 208.74.124.96-208.74.124.128, bảng Currently-Blocked IP Addresses sẽ xuất hiện tương tự như ví dụ sau:

Bỏ chặn một địa chỉ IP.
Để xóa địa chỉ IP khỏi danh sách các địa chỉ IP bị chặn, hãy thực hiện các bước sau:
     Nhấp vào Delete trong cột Actions cho địa chỉ IP thích hợp.
     Nhấp Remove IP.

Cảm ơn quý khách đã xem bài viết, nếu vẫn chưa thao tác được hoặc cần hỗ trợ, hãy vui lòng liên hệ trực tiếp đến AZDIGI qua 2 kênh sau

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về [email protected]