Cài đặt AutoSSL trên Hosting của AZDIGI

Từ ngày 05/06/2018 việc cài đặt SSL miễn phí thông qua tính năng Let’s Encrypt™ SSL sẽ được thay thế bằng tính năng SSL/TLS Status( tuy có thay đổi về tên gọi và cách thức cài đặt nhưng chứng chỉ được cấp vẫn là SSL của Let’s Encrypt). Điều kiện […]

Thêm tên miền bí danh với Aliases

Trong trường hợp bạn muốn chạy nhiều domain trên cùng một trang web bạn sẽ cần sử dụng tên miền bí danh ( Aliases). Sau đây AZDIGI sẽ hướng dẫn cho bạn thêm tên miền bí danh với Aliases. Đầu tiên bạn cần mở giao diện cấu hình Aliases trong […]

Thêm tên miền phụ (sub-domain) trên hosting cPanel

Tên miền phụ hay subdomain là domain con tồn tại trong domain chính và sử dụng thư mục lưu trữ khác với domain chính. Tên miền phụ có dạng là  subname.domain.com, chẳng hạn huongdan.azdigi.com là tên miền phụ của azdigi.com. Để tạo tên miền phụ trên hosting cPanel bạn đăng nhập vào trang quản […]

Tạo nhanh MySQL Database với MySQL Database Wizard

Nếu bạn không muốn tạo MySQL Database trên cPanel theo cách thủ công bạn có thể tạo bằng cách đơn giản và trực quan hơn với MySQL Database Wizard. Đầu tiên bạn click vào icon MySQL Database Wizard tại trang quản lý hosting. Bước 1. Tạo Database mới Tại trang […]

Truy cập phpMyAdmin để quản trị database

Tại AZDIGI chúng ta quản lý hosting theo giao diện tại cPanel. Với dữ liệu MYSQL, sau khi biết cách tạo và quản lý MySQL Database trên cPanel , bạn có thể truy cập phpMyAdmin để quản trị cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn bên dưới.   Phía dưới là […]

Quản lý tài khoản Email với Email Accounts

Chắc hẳn bạn đã thường nhìn thấy email gắn liền với domain như support@azdigi.com, billing@azdigi.com,…Và bạn có thể làm việc này dễ dàng với hosting cPanel tại AZDIGI. Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào bảng điều khiển cPanel theo hướng dẫn tại đây. Phần 1: Tạo tài khoản với […]