Khắc phục lỗi sudo: command not found

Khi sử dụng dịch vụ OpenVZ Full SSD VPS, các hệ điều hành cài vào đều là phiên bản minimal nên sẽ có nhiều tính năng chưa được cài đặt, trong đó bao gồm tính năng sudo trên Linux. Nếu quý khách gặp lỗi này, quý khách có thể cài […]

Nâng cấp Kernel cho Ubuntu 16.04

Mặc định Ubuntu 16.04 hiện nay đi kèm kernel phiên bản 4.4.0-21-generic. Bạn có thể tự kiểm tra phiên bản kernel trên VPS bằng cách sử dụng lệnh sau:  uname -r Để thay đổi phiên bản kernel khác cho hệ điều hành Ubuntu 16.04, bạn có thể làm theo hướng […]

Nâng cấp Kernel cho Ubuntu 14.04

Mặc định Ubuntu 14.04 hiện nay đi kèm kernel phiên bản 3.13.0-24-generic. Bạn có thể tự kiểm tra phiên bản kernel trên VPS bằng cách sử dụng lệnh sau:  uname -r Để thay đổi phiên bản kernel khác cho hệ điều hành Ubuntu 14.04, bạn có thể làm theo hướng dẫn […]

Hướng dẫn truy cập vào VPS bằng VNC

Thông thường chúng ta sẽ sử dụng giao thức SSH để truy cập vào VPS sử dụng giao thức SSH để truy cập. Tuy nhiên giao thức này có một nhược điểm là sẽ không kết nối vào được VPS khi VPS đó không có mạng truy cập internet, ví […]

Lệnh kiểm tra các thông số VPS

Lệnh kiểm tra CPU: # cat /proc/cpuinfo Lệnh theo dõi tài nguyên VPS: # top -c Lệnh kiểm tra hệ điều hành: # uname -a Lệnh kiểm tra Ram: # free -m Lệnh kiểm tra dung lượng đĩa cứng: # df -h Lệnh kiểm tra tốc độ đọc ghi đĩa […]