Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Các nameserver của AZDIGI

Hiện tại AZDIGI có tổng cộng các cặp Nameserver như sau tương ứng với các dịch vụ.

Nameserver của AZDIGI DNS

Nếu quý khách đăng ký tên miền tại AZDIGI (không mua kèm Hosting) thì Nameserver mặc định của quý khách sẽ là:

  • ns1.azdigi.com
  • ns2.azdigi.com

Lưu ý rằng đây không phải là hệ thống Nameserver dành cho hosting nên khi trỏ tên miền về cặp nameserver này thì tên miền sẽ không thể hoạt động cho đến khi thêm các bản ghi DNS. Nếu bạn cần tên miền tự trỏ về hosting, hãy sử dụng cặp Nameserver của Hosting bên dưới.

Xem thêm: Sử dụng AZDIGI DNS cho dịch vụ tên miền.

Nameserver của Hosting tại AZDIGI

Turbo Cloud, AZ PRO và Business Hosting/Turbo Business Hosting

Các dịch vụ Hosting bao gồm Turbo Cloud, AZ PRO và Business Hosting sẽ sử dụng cặp nameserver sau đây:

  • ns3.azdigi.com
  • ns4.azdigi.com

Do vậy để tên miền hoạt động trên host quý khách phải trỏ tên miền về cặp Nameserver này. Khi sử dụng nameserver này, các bản ghi trong mục Zone Editor của cPanel sẽ hoạt động.

SEO Hosting

Dịch vụ SEO Hosting sử dụng DirectAdmin sẽ sử dụng cặp nameserver riêng sau đây:

  • ns1-seohosting.azdigi.com
  • ns2-seohosting.azdigi.com

Reseller Hosting

Để trỏ các tên miền về máy chủ Reseller Hosting, bạn sử dụng cặp nameserver dưới đây:

  • ns1-rsh.azdigi.com
  • ns2-rsh.azdigi.com

Trường hợp bạn muốn sử dụng nameserver riêng theo tên miền của riêng mình thì tham khảo hướng dẫn Cách cài đặt nameserver riêng cho Reseller Hosting.

5/5 - (2 bình chọn)