Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cách nạp tiền vào tài khoản AZDIGI và thanh toán

Ngoài việc thanh toán trực tiếp vào hóa đơn cần thanh toán, các khách hàng tại AZDIGI có thể dùng một phương thức thanh toán khác đó là nạp sẵn tiền vào tài khoản (gọi là số dư tài khoản) để có thể kịp thời thanh toán khi cần thiết. Việc này sẽ thuận tiện hơn cho các khách hàng cần thanh toán dịch vụ vào các dịp Lễ/Tết.

Để nạp tiền, bạn cần có tài khoản trang quản lý dịch vụ của AZDIGI tại https://my.azdigi.com/, nếu chưa có bạn có thể đăng ký tại đây.

Sau khi đăng nhập vào trang https://my.azdigi.com, bạn vào menu Thanh toán, chọn Nạp tiền.

Sau đó các bạn nhập số tiền cần nạp (tối thiểu 200.000 đồng) và chọn hình thức thanh toán phù hợp.

Sau khi ấn nút Nạp tiền, hệ thống sẽ tạo hóa đơn cho bạn và bạn sẽ thanh toán như một hóa đơn bình thường. Sau khi hóa đơn nạp tiền được kích hoạt, bạn sẽ thấy số tiền đang có trong số dư tại menu Thanh toán.

Các thanh toán dịch vụ bằng số dư

Sau khi có tiền trong số dư tài khoản, bạn có thể thực hiện thanh toán các hóa đơn bằng số dư này bằng cách truy cập vào hóa đơn cần thanh toán tại https://my.azdigi.com/clientarea.php?action=invoices, sau đó nhấp vào nút Áp dụng số dư (Apply Credit) trong hóa đơn.

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc nạp tiền cũng như sử dụng số dư có trong tài khoản để thanh toán hóa đơn.

Một số lưu ý:

  • Số dư trả trước không thể hoàn lại hoặc quy đổi thành tiền mặt.
  • Số dư trả trước có thể chuyển nhượng qua tài khoản khác tại AZDIGI.
  • Cộng tác viên có thể yêu cầu quy đổi tiền huê hồng thành số dư tại AZDIGI để thanh toán.