All Categories

Affiliate

Các hướng dẫn dành cho chương trình Cộng tác viên tiếp thị liên kết (Affiliate) tại AZDIGI.

Control Panel

Các hướng dẫn liên quan đến những Hosting control panel như cPanel, DirectAdmin, Plesk, VestaCP,...

Hướng dẫn dịch vụ

Các hướng dẫn liên quan đến đăng ký và thao tác sử dụng các dịch vụ tại AZDIGI

Kiến thức cơ bản

Tổng hợp các kiến thức cơ bản liên quan đến sử dụng dịch vụ

Linux Scripts

Các hướng dẫn dành cho khách hàng sử dụng VPS, Server hệ điều hành Linux sử dụng các webserver script như VPSSIM, HOCVPS, Centminmod,...

Tên miền

Các hướng dẫn liên quan đến dịch vụ tên miền tại AZDIGI.

Đăng ký & Thanh toán

Hướng dẫn chi tiết những cách đăng ký, gia hạn và thanh toán dịch vụ tại AZDIGI.