Thuật ngữ

Glossary is usually defined as an alphabetical list of technical terms in some specialized field of knowledge. This knowledge base glossary provides a collection of knowledge base documents that define many technical terms. These terms are arranged alphabetically, but you can quickly jump to a specific term by selecting its first letter from the index of the knowledge base glossary below.

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
WHM
WHM (viết tắt của cụm từ Web Host Manager) là một ứng dụng riêng cho phép người quản trị có thể truy cập vào khu vực quản trị thuộc cPanel, đây là bộ ứng dụng đi kèm với cPanel và có thể nói giao diện cPanel là dành cho người dùng cuối, giao diện WHM dành cho người dùng quản trị.
WHMCS
WHMCS là tên một phần mềm trên nền tảng Web, được sử dụng để quản lý và tự động hóa công việc bán sản phẩm cho ngành Hosting Provider. Đây là phần mềm số 1 thế giới trong việc quản lý thanh toán và tự động hóa dành cho các doanh nghiệp Hosting. Trang chủ: whmcs.com