Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt DirectAdmin Seo Hosting

Hiện tại tất cả các máy chủ hosting AZDIGI đều hỗ trợ SSL Let’s Encrypt, để cài đặt được bài viết hôm nay xin hướng dẫn các bạn thực hiện như sau.

Đăng nhập vào control panel seohost DirectAdmin

Nếu host bạn chạy nhiều website bạn cần thực hiện chọn website cần cài như ảnh bên dưới.

Bạn chọn Account Manager => SSL Certificate

Bạn chọn Free & automatic certificate from Let’s Encrypt

Ở đây bạn lưu ý nhỏ: Chỉ tick vào các domain cần cài và domain đó đã được trỏ về IP của hosting, kể cả WWW cũng phải trỏ về IP.

Mặc định WWW cũng là 1 sub domain, nên bạn cũng phải trỏ về. SSL Let’s Encrypt đã hỗ trợ wildcard vì vậy bạn có thể cài đặt cho nhiều sub domain.

Sau khi cài đặt hoàn tất sẽ có thông báo trong Mess gửi về, cài đặt thành công hay thất bại đều có thông báo, và từ thông báo đó bạn có thể biết bạn đang mắc sai chổ nào khi cài đặt thất bại.

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com