Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài đặtCentOS Web Panel lên máy chủ CentOS

Giới thiệu CentOS Web Panel (CWP) là gì?

CWP là một control panel miễn phí, có đầy đủ chức năng như một control có license, giúp bạn quản trị VPS/Dedicated server mà không cần đăng nhập SSH thao tác qua giao diện. CWP bạn có thể đễ quản lý mọi thứ trên server mà không phải gõ từng dòng lệnh phức tạp. CWP cũng dễ sử dụng, sau khi cài hoàn tất CWP, bạn có thể chạy tốt wordpress như một share hosting.
Các tính nâng hỗ trợ miễn phí cũng hỗ trợ khá tốt, ngoài ra CWP hỗ trợ các bản license trả phí để hỗ trợ support và một số tính năng hữu ít khi mua license.
Bạn xem thông tin link http://centos-webpanel.com/support-services

Các chức năng chính của CWP:

 • Apache Web Server (Mod Security + OWASP)
 • PHP 5.x ⇒ 7x (suPHP, SuExec, PHP, version PHP)
 • MySQL (mariadb) + phpMyAdmin
 • Postfix + Dovecot + roundcube webmail (Antivirus, Spamassassin)
 • CSF Firewall (mặc định sẽ được tắt đi)
 • File System Lock (khóa các file hệ thống quan trọng)
 • Backups ⇒ lưu ý khi tạo user.
 • AutoFixer để có thể fix các lỗi config server
 • Varnish Cache server => cấu hình cache cải thiệt tốc độ truy cập website
 • Compiles Apache from source ⇒ thục hiện qua giao diện
 • Apache reCompiler + Additional, ⇒ cũng thực hiện giao diện thêm các extension.
 • Apache server status ⇒ cài đặt nâng cao file config webservice qua giao diện
 • Chỉnh sửa apache vhosts, vhosts templates ⇒ hỗ trợ edit thao tác qua giao diện
 • Rebuild tất cả apache Virtual ⇒ thực hiện qua giao diện người dùng
 • Mod Security + OWASP rules ⇒ cài đặt Firewall qua giao diện
 • Tomcat 8 server management
 • Chống DoS với Slow-Loris attacks
 • Compiles PHP from source ⇒ thực hiện compiles qua giao diện
 • Thay đổi các phiên bản PHP dễ dàng: bao gồm 5x ⇒ 7x
 • Có trình php editor ⇒ tăng các thông tin số php qua giao diện
 • Cài thêm PHP addons ⇒ wordpress, Prestashop, Joomla, Drupal,…
 • Chỉnh sửa PHP.ini & PHP info & List modules ⇒ edit qua giao diện không cần phải ssh
 • Tùy chỉnh php.ini ⇒ edit cho mỗi user qua giao diện
 • postfix & dovecot
 • MailBoxes, Alias
 • Roundcube webmail
 • Postfix Mail
 • rDNS Checker
 • AntiSPAM
 • Re-Build Postfix/Dovecot Mail server
 • Email Auto Responder
 • Quản lý MySQL Database
 • Thêm local hoặc remote access user
 • Hiện thời gian thực Monitor MySQL,Bandwidth, proccess thời gian thực hoạt động

Yêu cầu phần cứng

 • Đối với centOS 32bit yêu cầu tối thiểu 512MB RAM
 • Đối với CentOS 64bit yêu cầu tối thiểu 1024MB RAM (Khuyến khích bạn sử dụng cấu hình này trở lên)
 • Dung lượng Disk(ổ cứng trống) tối thiểu 10GB
 • Nếu muốn cài đặt đầy đủ tính năng của CWP đặc biệt là tính năng quét virut cho mail thì bạn nên có dung lượng RAM từ 4GB trở lên để hệ thống hoạt động tốt nhất.

Trước khi cài đặt bạn cần cập nhật hệ thống với lệnh sau

yum update -y
 • Đối với CentOS 6
cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-latest
sh cwp-latest
 • Đối với CentOS 7
cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest
sh cwp-el7-latest

Hệ thống sẽ bắt đầu quá trình cài đặt và mất ít nhất 20-30 phút để hoàn tất, sau khi hoàn tất bạn thực hiện truy cập bằng thông tin sau.

Bạn truy cập vào thông tin như sau

 • ssl: https://ip:2031
 • Không ssl http://ip:2030
 • user: root
 • pass: pass root VPS

Chúc mừng bạn vừa cài đặt thành công CentOS Web Panel làm một controller để đơn giản hoá việc quản trị website, hãy tiếp tục theo dõi các bài viết mới nhé!

Chương trình "Ưu đãi Mạnh - Phục hồi Nhanh" lên đến 50% cho Hosting và VPSXem chi tiết