Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cấu hình MX Record G Suite

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cấu hình MX Record để bạn có thể gửi nhận email khi sử dụng dịch vụ G Suite của Google.

Cấu hình MX Record

Để sử dụng  Gsuite bạn cần thực hiện cấu hình các bản ghi MX Record vào DNS domain, để thực hiện được bạn cần đăng nhập vào quản trị DNS của Doamin và thực hiện thêm các bản ghi sau.

Name/Host/Alias Time to Live (TTL*) Record Type Priority Value/Answer/Destination
Blank or @ 3600 MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Blank or @ 3600 MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Blank or @ 3600 MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Blank or @ 3600 MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Blank or @ 3600 MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

Bạn thực hiện thêm bản ghi MX lần lượt và tương ứng như sau.

Lưu ý: Mổi đơn vị sẽ có giao diện DNS khác nhau, vì vậy bạn cứ tìm và thêm đúng bản ghi MX là được nha!

Chmod file thư mục Cpanel

Chmod file thư mục Cpanel

Sau khi thêm xong bạn check bản Record vừa thêm đã thành công chưa tại link dưới.

Chmod file thư mục Cpanel

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com\
  • Click vào website AZDIGI để tham khảo dịch vụ hosting/VPS tốt nhất Việt Nam.