Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn đổi Port SSH

Một số trường hợp bạn cần thay đổi port SSH của mình đề nâng cao tính bảo mật, hạn chếbrute force. Để thay đổi bạn thực hiện như sau

Bước 1: SSH vào máy chủ server/vps

Sau khi SSH vào bạn thực hiện mở file sshd_config lên bằng lệnh vi, vim hoặc nano tùy theo mỗi người sử dụng.

vi /etc/ssh/sshd_config

 

Bước 2: Thay đổi Port

Sau khi mở file lên bạn sẽ thấy dòng Port 22. Bạn tiến hành nhập port cần thay đổi vào và save lại với 😡

 

Lưu ý: Nếu máy chủ bạn có firewall hoặc csf bạn cần mở port ssh mà bạn thay đổi trước khi restart lại dịch vụ.

Bước 3: Restart lại dịch vụ

Bạn tiến hành restart lại dịch vụ để nhận port mới

service sshd restart

 

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com