Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn khôi phục dữ liệu Hosting với JetBackup

 

 

Hướng dẫn này không áp dụng cho dịch vụ SEO Hosting.

 


Hiện tại tất cả các dịch vụ Hosting của AZDIGI đều hỗ trợ tự động sao lưu dữ liệu mỗi ngày, chia làm 7 bản khác nhau tương ứng cho 7 ngày gần nhất. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khôi phục dữ liệu toàn bộ gói host hoặc một phần dữ liệu trên các dịch vụ Hosting sử dụng cPanel của AZDIGI.

Khôi phục dữ liệu

Khôi phục toàn bộ dữ liệu nghĩa là khôi phục dữ liệu cần khôi phục ở thời điểm sao lưu tương ứng. Tại AZDIGI bạn có thể khôi phục các dữ liệu tương ứng với các chức năng sau:

  • Full Account Backups: Khôi phục toàn bộ dữ liệu trên gói host bao gồm tập tin File Manager, MySQL Databases, Email, DNS Zone, chứng chỉ SSL. Khi sử dụng chế độ này, tài khoản sẽ tạm khóa trong khoảng thời gian khôi phục dữ liệu nên website sẽ bị downtime.
  • File Backups: Khôi phục dữ liệu tập tin tại File Manager.
  • Database Backups: Khôi phục dữ liệu database.
  • Email Backups: Khôi phục dữ liệu email.
  • SSL Cert Backups: Khôi phục dữ liệu chứng chỉ SSL.

Bạn truy cập vào khu vực cần khôi phục dữ liệu tương ứng trong cPanel. Sau đó chọn bản sao lưu của ngày tương ứng cần khôi phục và ấn chọn Restore. Sau đó tick vào dấu xác nhận và ấn nút Restore. Sau đó bạn truy cập vào mục Queue để xem quá trình sao lưu.

Tải bản sao lưu

Bạn cũng chọn dữ liệu cần tải về tại cPanel. Sau đó chọn bản sao lưu ở thời gian cần tải về và ấn Generate Download.

Sau đó bạn vào mục Queue tại cPanel để xem quá trình tạo bản tải về. Sau khi hệ thống tạo xong, bạn có thể ấn vào nút Download Backup để tải.

Sau khi tải về xong, bạn hãy xóa file khỏi hosting để trống dung lượng nhé. Để xóa bạn truy cập vào File Manager. Hiển thị file ẩn và truy cập vào .jbm/download để xóa nhé.

Chúc bạn thực hiện thành công.