Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn xoá Addon Domain cPanel

Bài viết hôm nay mình xin hướng dẫn bạn xoá domain ra khỏi hosting sử dụng control cPanel. Tuy nhiên bạn lưu ý chỉ xóa được domain addon. Với domain chính (main domain) không thể xóa và để thay đổi domain chính bạn cần liên hệ nhà cung cấp để được hỗ trợ thay đổi.

Lưu ý: Trong cPanel khi xóa bỏ domain dữ liệu vẫn nguyên vẹn không bị mất.

Bước 1: Truy cập vào Domain trong cPanel

Đầu tiên bạn cần truy cập vào cPanel. Sau đó chọn Domains. Nếu bạn đã quên mật khẩu cPanel bạn có thể khôi phục lại mật khẩu theo tài liệu bên dưới.

Bước 2: Chọn domain cần xóa

Sau khi vào được bên trong giao diện các domain. Bạn hãy chọn domain cần xoá và chọn vào nút Manage

Tiếp đến bạn chọn nút màu đỏ có tên Remove Domain để xoá.

Thông báo xuất hiện và hỏi lại bạn có đồng ý xoá không. Nếu đồng ý xoá bạn chọn Yes, Remove This Domain. Nếu không muốn xoá bạn chọn Cancel để huỷ bỏ lệnh.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Bình chọn lsvr_kba