Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn sử dụng IP Blocker trên cPanel

Thực hiện chặn IP hoặc một dãy IP truy cập đến hosting và các websites đặt trên hosting

Trên giao diện cPanel, tìm từ khoá IP hoặc chọn đến mục IP Blocker để có thể thực hiện chặn IP

  • Chặn 1 IP cụ thể, ví dụ ở đây sẽ chặn IP: 12.12.12.12. Sau khi thêm IP chọn Add để xác nhận chặn IP này

  • Chặn một dãy IP, ở đây sẽ chặn dãy 20.20.20.20-20.20.20.70

Trên thanh công cụ chặn có thể điền theo 2 kiểu sau

20.20.20.20-20.20.20.70

hoặc

20.20.20.20-70

Kiểm tra lại các IP vừa chặn, như vậy các thiết bị có IP thuộc trong danh sách này sẽ không thể truy cập đến các website được đặt trên hosting được nữa.

Bùng nổ Black Friday - Ưu đãi lên đến 90%Xem chi tiết