Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn sử dụng Sao lưu (Backup) trên DirectAmin

Hiện tại tất cả các hệ thống máy chủ hosting tại AZDIGI đều được trạng bị tính năng Sao lưu (backup) tự động, tuy nhiên việc backup này sẽ diển ra khi lịch được sắp đặt. Và ở hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện backup thủ công và có thể tuỳ chọn các phần để backup.

Đăng nhập vào giao diện control panel Direct Admin bạn chọ Advanced Features > Create/Restore Backups

Sau đó sẽ hiện ra một giao diện tuỳ chọn, tại đây bạn có thể backup từng phần như

  • Website Data: Là backup mã nguồn của website
  • Email: Backup lại toàn bộ email
  • FTP: Backup lại các tài khoản FTP mà bạn đã tạo
  • Databases: Backup lại toàn bộ cơ sở dữ liêu

Nếu bạn cần backup full thì bạn tick chọn rất cả và click vào CREATE BACKUP. Tuỳ thuộc vào dùng lượng dữ liệu hiện có mà quyết định thời gian. Sau khi hoàn tất sẽ có một thông báo gửi Message.  Và bạn có thể vào File Manager để download file backup

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com