Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn xử lý “Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources” DirectAdmin

Trong quá trình bạn sử dụng hosting để chạy website, sẽ gặp trường hợp truy cập website nhận thông báo “This account has been suspended.
Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.” Lúc này bạn đừng quá lo lắng, với thông báo này là bạn sử dụng vượt quá Bandwidth mà bạn set cho website đó.

Để xử lý bạn truy cập vào bên trong hosting của mình Account Manager => Domain Setup

Tại đây nhìn vào domain bạn sẽ thấy domain đang sử dụng Bandwidth vượt quá. Ở ảnh dưới 1.6GB / 1GB

Bạn Click vào domain và set lại thông số này nhé, ở ảnh dưới mình set không giới hạn cho website này luôn. sau đó click vào MODIFY để thực thi.

Vì website đã bị tạm khóa, vì vậy bạn cần mở ra.

Tick chọn domain => Suspend / Unsuspend

Như vậy là đã hoàn tất, bạn có thể kiểm tra lại website của mình rồi.

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com
  • Website AZDIGI: https://azdigi.com/