Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn xử lý lỗi Error establishing a database connection WordPress

Bài viết hôm này mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện xử lý lỗi Error establishing a database connection khi truy cập vào website của mình. Vì một nguyên nhân nào đó mà PHP code không kết nối được với MySQL để lấy thông tin.

Kiểm tra file wp-config.php

Ở mã nguồn WordPress, wp-config.php là file quan trọng nhất. Đây là nơi bạn xác định các chi tiết cho WordPress để kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn. Nếu bạn thay đổi mật khẩu database mysql bạn cần phải cập nhật lại thông tin database. Phần thông tin database của một trang có dạng như sau.

AZDIGI Tutorial
define('DB_NAME', 'database-name');
define('DB_USER', 'database-username');
define('DB_PASSWORD', 'database-password');
define('DB_HOST', 'localhost');    

Giá trị DB_Host của bạn có thể không là localhost mà tùy thuộc vào host, nó sẽ khác nhau, thường share hosting có giá trị là localhost . Còn nếu bạn sử dụng mysql remote từ một trang khác bạn có thể cần để ý cập nhật cho đúng.

Nếu mọi thứ trong file wp-config.php đều đúng (chắc chắn kiểm tra cả lỗi chính tả) thì chắc chắn có vấn đề gì đó sai trên thiết lập hosting/server của bạn.

Kiểm tra phân quyền User và Database

Bạn cần phải chắc chắc rằng user cấu hình trong wp-config.php phải có đầy đủ quyền thao tác với database. Và ở trong cPanel bạn thực hiện cập nhật quyền như sau

  • Bạn kiểm tra xem việc phân quyền database cho user bên trong trang quản trị mysql.
  • Bạn kiểm tra xem user có full quyền với database hay không  tại phần Add User To Database
  • Bạn bấm tick vào full quyền và nhấn thay đổi.

Kiểm tra giá trị table prefix value

Bạn nên chắc chắn rằng giá trị prefix value của mình phải được thiết lập đúng giống như trên database như chẳng hạn trong wp-config.php có giá trị là.

$table_prefix = 'wp_';

Trên database của tôi cũng phải đúng dạng wp_ Nhưng ở ảnh dưới mình đặt là wp0l_

  • Lưu ý: Bạn có thể đặt tuỳ ý nhé

Kiểm tra đảm bảo extension mysql trên php đã được bật.

Kiểm tra extension Mysql, Mysqli của PHP. Đối với hosting sử dụng Cloudlinux sẽ được trang bị thêm chức năng PHP Selector cho phép bật/tắt PHP Extension. Lúc này các bạn cần kiểm tra xem Extension Mysql đã được bật hay chưa.

  • Đối với PHP 5 cần đảm bảo các extension sau được bật
  • Đối với PHP 7.x cần đảm bảo các extension sau được bật

Thử Repair WordPress Database

Có thể đôi khi do database của bạn lỗi, Bạn có thể thử sửa lỗi database bằng cách thêm dòng sau vào file wp-config.php

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

Sau đó bạn truy cập đường link dẫn: http://tên_web_site_của_bạn.com/wp-admin/maint/repair.php

Nếu như tất cả các cách trên không thành công, bạn có thể liên hệ với quản trị hosting kiểm tra thêm cho bạn.

Chương trình "Ưu đãi Mạnh - Phục hồi Nhanh" lên đến 50% cho Hosting và VPSXem chi tiết