Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn xử lý lỗi hiển thị Widget trên WordPress

Kể từ phiên bản 5.8 của WordPress thì WordPress đã thay đổi giao diện của phần Widget sang dạng Block để chỉnh sửa trực quan hơn. Nhưng một số trường hợp không tương thích, xung đột hoặc bạn không quen sử dụng giao diện block này. Ở bài viết này AZDIGI sẽ hướng dẫn bạn xử lý.

Hướng dẫn xử lý lỗi hiển thị Widget trên WordPress

Bạn truy cập vào mã nguồn web, sau đó tìm và mở file functions.php tại wp-content/themes/my-theme/ và thêm vào các dòng sau.

AZDIGI Tutorial
####Fix Widget
add_filter( 'gutenberg_use_widgets_block_editor', '__return_false' );
add_filter( 'use_widgets_block_editor', '__return_false' );
####Fix Widget
    

Bây giờ bạn truy cập lại vào Widgets sẽ thấy lỗi đã được xử lý hoàn tất.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới: