Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn yêu cầu rút tiền Cộng tác viên

Ngay khi huê hồng được hưởng (không bao gồm huê hồng đang chờ duyệt) đạt đủ từ 1.000.000 trở lên theo thống kê tại https://my.azdigi.com/affiliates.php, và đã bổ sung hợp đồng cộng tác viên kèm CMND, bạn có thể tiến hành yêu cầu rút tiền bằng cách nhấp vào nút Gửi yêu cầu thanh toán như bên dưới.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng và hướng dẫn bổ sung hồ sơ CTV

Sau đó hệ thống sẽ tự động tạo một yêu cầu hỗ trợ đến bộ phận chuyên trách để tiến hành xử lý yêu cầu rút tiền và phản hồi. Bạn cũng có thể xem tiến trình hỗ trợ về yêu cầu rút tiền tại https://my.azdigi.com/supporttickets.php.

Với những lần rút tiền lần đầu, bạn có thể sẽ cần phải cung cấp CMND/CCCD để làm thủ tục theo chính sách cộng tác viên tại AZDIGI.

Mọi thắc mắc về chương trình cộng tác viên, bạn có thể gửi email về support@azdigi.com để được hỗ trợ nhanh chóng.

Bình chọn lsvr_kba