Cách thêm bản ghi PTR (tên miền ngược) tại AZDIGI

Hiện nay tất cả các dãy IP thuộc sở hữu của AZDIGI đều đã chính thức hỗ trợ Reverse DNS, cụ thể tất cả IP tại AZDIGI sẽ được trỏ về địa chỉ Nameserver tại AZDIGI là ns1.azdigi.com và ns2.azdigi.com. Do vậy trong trường hợp bạn cần thiết lập RDNS cho IP để trỏ về domain của bạn thì sẽ cần khai báo bản ghi PTR cho IP. Lưu ý rằng việc này chỉ áp dụng với các dịch vụ hỗ trợ IP riêng như VPS, máy chủ riêng, Business SSD Hosting.

Đối với dịch vụ VPS

Bạn sẽ cần truy cập vào trang quản trị riêng của VPS có tại địa chỉ https://vps-panel.azdigi.com:4083 và ấn vào nút “Forgot Password” và điền email đăng ký dịch vụ của bạn để thiết lập lại mật khẩu mới.

Sau khi truy cập vào được, bạn vào mục Reverse DNS như ảnh dưới.

Sau đó phần IP Addreess bạn chọn IP của dịch vụ VPS cần thiết lập RDNS. Phần Domain Name bạn sẽ cần nhập tên miền cần trỏ IP về và ấn nút Add Reverse DNS.

 

sau khi thêm thành công bạn sẽ thấy danh sách RDNS của bạn ở dưới. Bây giờ bạn có thể truy cập vào http://mxtoolbox.com/ReverseLookup.aspx và nhập IP của VPS vào để kiểm tra xem có bản ghi PTR chưa. Nếu thành công nó sẽ hiện ra tên miền của bạn như hình dưới.

Đối với các dịch vụ khác có IP riêng

Nếu bạn sử dụng dịch vụ khác có hỗ trợ IP riêng và cần khai báo bản ghi PTR cho IP thì hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại support@azdigi.com để yêu cầu khai báo bản ghi PTR. Trong nội dung yêu cầu bạn vui lòng cung cấp IP cần khai báo và địa chỉ tên miền cần trỏ IP về.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan