Cách đổi mật khẩu đăng nhập cPanel

Mặc định sau khi tài khoản hosting được tạo ra, bạn sẽ có một mật khẩu truy cập kèm tên đăng nhập vào cPanel như ảnh bên dưới:

AZDIGI khuyến khích bạn nên đổi lại mật khẩu mặc định nhằm người khác có thể đọc được email của bạn.

Lưu ý: Mật khẩu cPanel không phải là mật khẩu truy cập vào trang khách hàng tại AZDIGI với địa chỉ https://my.azdigi.com.

Để đổi mật khẩu, đầu tiên bạn cần truy cập vào cPanel thông qua địa chỉ và thông tin đăng nhập mà AZDIGI cấp cho bạn. Sau đó tìm mục Password & Security.

Sau đó bạn nhập mật khẩu cũ vào mục Old Password và khai báo mật khẩu mới cần thiết lập vào mục New Password, ấn nút Change your password now để bắt đầu thiết lập.

Khuyến khích: Bạn nên thiết lập mật khẩu phức tạp, có thể ấn nút Password Generator để tự tạo mật khẩu phức tạp.

Sau khi đổi hoàn tất, bạn sẽ bắt đầu đăng nhập vào cPanel theo mật khẩu mới.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan