Khắc phục lỗi sudo: command not found

Khi sử dụng dịch vụ OpenVZ Full SSD VPS, các hệ điều hành cài vào đều là phiên bản minimal nên sẽ có nhiều tính năng chưa được cài đặt, trong đó bao gồm tính năng sudo trên Linux. Nếu quý khách gặp lỗi này, quý khách có thể cài đặt sudo với lệnh sau:

Đối với CentOS

yum install sudo -y

Đối với Ubuntu/Debian

apt-get install sudo -y

Bây giờ quý khách đã có thể sử dụng lệnh sudo bình thường. Nếu quý khách cần hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật, hãy gửi ticket đến phòng kỹ thuật hoặc support@azdigi.com để được hỗ trợ nhanh nhất.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan