SSD Hosting tại AZDIGI cho phép bao nhiêu MySQL Concurrent Connections?

Tại thời điểm hiện tại, tất cả các gói hosting tại AZDIGI có số lượng giới hạn MySQL concurrent connections như sau:

  • Hosting SSD Tiêu Chuẩn: 30
  • Hosting SSD Doanh Nghiệp: 50

Đối với các dịch vụ VPS, bạn có toàn quyền quản trị và sử dụng tài nguyên nên mức giới hạn này không áp dụng cho VPS.

MySQL Concurrent Connections là gì?

MySQL Concurrent Connections nghĩa là số lượng kết nối vào MySQL được cho phép trong một thời điểm. Điều này không có nghĩa là bạn có 30 người cùng truy cập một lúc sẽ tốn 30 kết nối MySQL. Mỗi lượng kết nối MySQL sẽ tự mở ra khi mã nguồn website thực thi để lấy dữ liệu và đóng lại khi kết thúc, quy trình này diễn ra rất nhanh (có thể đếm bằng mili giây) nên các kết nối truy cập vào cùng lúc không có nghĩa là sẽ mở các kết nối MySQL cùng lúc.

Với một website hoạt động bình thường và không có lỗi xảy ra khiến làm chậm quá trình lấy dữ liệu từ MySQL, mỗi 1 kết nối MySQL có thể xử lý cho khoảng 10 người cùng lúc vào cùng một thời điểm (mỗi kết nối khoảng 0.1 giây, và có thể nhanh hơn).

Nếu website của bạn có sử dụng Cache như LiteSpeed Cache tại AZDIGI thì sẽ tiết kiệm được kết nối MySQL vì nội dung đã được lưu vào bộ nhớ đệm nên không cần kết nối MySQL để lấy dữ liệu.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan