Tạo nhanh MySQL Database với MySQL Database Wizard

Nếu bạn không muốn tạo MySQL Database trên cPanel theo cách thủ công bạn có thể tạo bằng cách đơn giản và trực quan hơn với MySQL Database Wizard. Đầu tiên bạn click vào icon MySQL Database Wizard tại trang quản lý hosting.

Bước 1. Tạo Database mới

Tại trang Database bạn nhập tên Database mới vào, sau đó bạn click vào `Next Step`. Ở đây AZDIGI tạo một Database tên là thegioinoithat_testwp

Bước 2. Tạo User mới

Sau khi tạo xong database bạn sẽ được chuyển sang trang tạo User mới. Tại đây bạn nhập tên user cũng như mật khẩu sau đó click vào Create User. Ở đây tôi tạo một 1 user mới với thông tin:

  • user: thegioinoithat_testwp
  • password: 1122335566

Bước 3. Thêm quyền user vào Database đã tạo

Bạn click vào box `ALL PRIVILEGES` cho phép user có tất cả các quyền với Database  sau đó click vào Next Step để hoàn thành tạo nhanh MySQL Database với MySQL Database Wizard.

Bước 4. Hoàn Thành và thông tin đăng nhập.

Bạn sẽ nhận được thông báo thêm thành công Database và user khi hoàn thành các bước trên. Bạn có các lựa chọn thao tác sau.

  • Add another database : Thêm nhanh một MySQL Database khác với MySQL Database Wizard
  • Add another user for your MySQL database: Thêm một user MySQL và thêm quyền với database hiện tại.
  • Return to MySQL Databases: Trở về trang quản lý MySQL Databases.
  • Return Home: Trở về trang quản lý Hosting.

Thông tin của MySQL Database sau khi tạo với các giá trị AZDIGI đã tạo như sau:

  • user: thegioinoithat_testwp
  • password: 1122335566
  • server: localhost
  • Database: thegioinoithat_testwp

Chúc bạn thành công.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan