Thêm tên miền khác với Addon Domains trong cPanel

Mỗi gói hosting sẽ có một tên miền chính và thư mục public_html sẽ đại diện là thư mục gốc của tên miền chính. Trường hợp bạn cần sử dụng một tên miền khác thêm vào với một thư mục hoàn toàn tách biệt thì sẽ cần sử dụng chức năng Addon Domain (Tên miền khác) trong bảng điều khiển cPanel của hosting.

Sau khi chuyển sang trang quản lý các tên miền khác (addon domains), bạn sẽ thấy có hai phần:

  • Create an Addon domain ( Thêm tên miền khác) : Thêm một tên miền khác.
  • Modify  Addon domain ( chỉnh sửa tên miền khác) : Quản lý tất cả các tên miền khác như xóa, chuyển hướng, thay đổi thư mục của tên miền khác.

Ở đây bạn cần tạo tên miền khác  vì vậy tại phần Create an Addon domain  bạn thực hiện:

  • New Domain Name : Nhập tên miền khác cần thêm .
  • Subdomain: Mặc định khi thêm một tên miền khác cpanel sẽ tạo ra một tên miền phụ của tên miền chính hosting dựa theo tên miền khác (addon domain) thêm vào. Bạn cũng có thể thay đổi tên của subdomain này.
  • Document Root: cPanel cũng tự động tạo ra folder chứa mã nguồn của tên miền dựa theo tên miền khác mà bạn thêm vào,  thư mục này nằm ngang hàng với thư mục public_html chứa mã nguồn domain chính. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể thay đổi folder chứa này. AZDIGI khuyến khích bạn nên để cấu trúc mặc định để dễ dàng quản lý và các dữ liệu của tên miền khác không chứa vào thư mục của tên miền chính.

 

  • Ta có thể thấy tùy chọn thêm tài khoản FTP để quản lý mã nguồn của tên miền khác mà bạn đang muốn thêm vào. Với tùy chọn này bạn có thể thực hiện như bên dưới.

Sau khi Click vào Add Domain bạn sẽ được chuyển sang trang thông báo thành công, click vào Go Back để trở lại trang quản trị tên miền khác.

 

Chúc các bạn thành công.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan