Thêm tên miền phụ (sub-domain) trên hosting cPanel

Tên miền phụ hay subdomain là domain con tồn tại trong domain chính và sử dụng thư mục lưu trữ khác với domain chính. Tên miền phụ có dạng là  subname.domain.com, chẳng hạn huongdan.azdigi.com là tên miền phụ của azdigi.com. Để tạo tên miền phụ trên hosting cPanel bạn đăng nhập vào trang quản trị của hosting. Sau đó click vào subdomains ( tên miền phụ) như sau.

Sau khi chuyển sang trang quản lý các tên miền phụ (subdomains), bạn sẽ thấy có hai phần:

  • Create a Subdomain ( Tạo tên miền phụ) : Thêm một tên miền phụ mới.
  • Modify a Subdomain ( chỉnh sửa subdomain) : Quản lý tất cả các tên miền phụ như xóa, chuyển hướng, thay đổi thư mục của subdomain.

Ở đây bạn cần tạo tên miền phụ  vì vậy tại phần Create a Subdomain  bạn thực hiện:

  • Nhập tên miền phụ tại phần Subdomain.
  • Chọn Domain mà tên miền phụ thuộc về.
  • Nhập folder chứa SourceCode của Subdomain đang tạo. Mặc định cPanel sẽ tự tạo folder này theo tên của tên miền phụ. cho nên trong trường hợp bạn có 2 subdomain giống nhau thuộc 2 tên miền khác nhau bạn cần thay đổi folder này tránh xung đột .

Cuối cùng bạn nhấn Create để tạo subdomain.

Nếu bạn làm đúng các bước bạn sẽ được đưa tới trang thông báo thành công như sau. Bạn có thể bắt đầu upload mã nguồn lẫn database để sử dụng.

Lưu ý

Nếu bạn sử dụng nameserver của AZDIGI Hosting (ns3.azdigi.com, ns4.azdigi.com) thì các tên miền phụ sẽ được tự động hoạt động. Trường hợp bạn sử dụng Nameserver bên ngoài và tự quản lý bản ghi DNS thì phải trỏ tên miền phụ với bảng ghi loại A về địa chỉ IP của máy chủ hosting của bạn để có thể hoạt động.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan