Thời gian phản hồi yêu cầu hỗ trợ là bao lâu?

Một trong các tiêu chí đầu tiên mà AZDIGI đặt ra đó là chất lượng hỗ trợ dịch vụ phải luôn được cải thiện liên tục mỗi ngày nhằm mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

Với các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, AZDIGI luôn thực hiện cam kết phản hồi trong vòng 15 phút hoặc thậm chí nhanh hơn mọi lúc trong ngày, mọi ngày trong tháng. Tuy nhiên với các yêu cầu phức tạp, thời gian phản hồi có thể lâu hơn.

Với các yêu cầu hỗ về kinh doanh và thanh toán, thời gian phản hồi có thể lâu hơn nhưng trong vòng 2 giờ trong khung giờ làm việc của mỗi phòng. Tuy nhiên tùy theo mật độ hoạt động của phòng, thời gian phản hồi có thể sẽ lâu hơn.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan