Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn Export database trên phpMyAdmin

Một số trường hợp bạn cần thực hiện tải database về máy cá nhân để lưu giữ hoặc xử lý một số vấn đề, có nhiều cách để bạn thực hiện và cách hôm này mình sẽ hướng dẫn bạn export database trên phpMyadmin.

Bước 1: Truy cập vào phpMyAdmin

Bạn cần truy cập vào phpMyAdmin, có nhiều cách để truy cập vào phpMyAdmin trên mỗi Control panel khác nhau do đó mình sẽ không hướng dẫn cụ thể ở bước truy cập này.

Ở bài này mình thao tác trên cPanel.

 

Bảng bên dưới là toàn bộ database hiện có trên hosting/vps

 

Bước 2: Export database

Sau khi đã hiện ra tất cả các database bạn xác định database cần export  và export ra như ảnh dưới, tiếng Việt sẽ hiện chữ “Xuất“.

 

Bạn chọn Thực hiện để xuất database ra

Database của bạn đã được tải về máy và có định dạng như sau *.sql

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com

 

 

Was This Article Helpful?