Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn mở khóa IP bị chặn trên dịch vụ Hosting

Hiện tại tất cả các máy chủ Hosting tại AZDIGI đều được thiết lập các phần mềm tường lửa để chặn IP khi phát hiện các truy cập bất thường, ví dụ như chặn IP khi đăng nhập sai 5 lần vào cPanel, FTP, Email,…để giảm thiểu các rủi ro bị rò mật khẩu cho người dùng.

Nếu bạn không truy cập vào được máy chủ Hosting mà không có bất kỳ thông báo nào thì có thể IP của bạn đã bị chặn trên hệ thống Hosting. Hiện tại AZDIGI đã tích hợp công cụ kiểm tra và tự gỡ chặn IP tại trang https://my.azdigi.com để bạn có thể kiểm tra và mở khóa IP của mình.

Không hỗ trợ SEO Hosting

Hiện tại tính năng này chưa hỗ trợ với dịch vụ SEO Hosting.

Đầu tiên bạn truy cập vào dịch vụ Hosting của bạn tại https://my.azdigi.com và sẽ thấy công cụ gỡ kiểm tra IP như ảnh dưới.

Nếu hiện tại bạn không truy cập vào được vào máy chủ thì hãy nhấp vào nút Kiểm tra IP màu xanh phía dưới để kiểm tra chính IP của bạn.

Nếu đang bị chặn bạn sẽ thấy thông báo và có nút Gỡ bỏ.

Nếu bạn gặp lỗi khi gỡ bỏ thì bạn có thể liên hệ với phòng kỹ thuật để yêu cầu gỡ bỏ IP.

Was This Article Helpful?