Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn bật tính năng Auto Load from .htaccess CyberPanel

Mặc định control CyberPanel không cho phép bạn tùy chỉnh file .htaccess do trong LiteSpeed WebAdmin Console đã tắt chức năng Enable Rewrite và bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn bật lại Auto Load from .htaccess để tùy chỉnh trực tiếp các cấu hình trong file .htaccess.

Bước 1: Đăng nhập vào LiteSpeed WebAdmin Console

LiteSpeed WebAdmin Console được truy cập bằng port 7080. VD 103.221.221.221:7080, và port này ban đầu không được mở, vì thế bạn phải mở port 7080 này ra trước thì mới truy cập được.

Bạn đăng nhập với thông tin mặc định ban đầu như sau. Bạn nhớ thay đổi sau khi login nha.

  • User: admin
  • Pass: 123456

Bước 2: Truy cập vào Virtual Hosts và bật Load .htaccess

Bạn click vào Virtual Hosts => website cần sửa

Bạn chọn Tab Rewrite => bật Auto Load from .htaccess

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com