Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Tăng giới hạn upload/import phpMyAdmin – CyberPanel

CyberPanel là một control panel miễn phí rất tốt, tuy nhiên trong quá trình sử dụng bạn sẽ cần tinh chỉnh lại một vài thông số để quá trình sử dụng không bị gián đoạn. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn thay đổi thông số giới hạn nhập trên phpMyAdmin.

Với các thông số mặc định thì phpMyAdmin trên control CyberPanel chỉ cho phép tải lên là 2.048KiB(2MB) như hình bên dưới.

Thông số mặc định khi nhập tệp database trên phpMyAdmin của CyberPanel chỉ dừng lại ở mức 2MB.

Để tăng thông số này ta tiến hành thao tác như sau: Đăng nhập quản trị CyberPanel → Di chuyển đến mục PHP → Edit PHP Configs → Advanced , and select php 7.2

Thay đổi các thông số PHP trên CyberPanel

Tìm kiếm “post_max_size” và thay đổi giá trị từ 8M mặc định thành kích thước bạn muốn, ví dụ 100M. Làm tương tự với upload_max_filesize” bạn cũng nâng giá trị từ 2M lên thành kích thước bạn muốn. Ở đây mình sẽ thay đổi là 100M. Cuối cùng chọn “Save Changes” để lưu lại. Quá trình lưu sẽ mất khoảng 30 giây.

Bước cuối cùng là khởi động lại lscpd. Để khởi động lại lscpd bạn cần SSH vào VPS/Server của mình và chạy lệnh sau:

AZDIGI Tutorial
systemctl restart lscpd
    

Sau khi khởi động lại lscpd các bạn truy cập lại phpMyAdmin để xem sự thay đổi.

Như vậy là bạn đã có thể tải lên tệp database dung lượng lớn vào phpMyadmin CyberPanel rồi.

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com