Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pro Mail Hosting: Hướng dẫn thay đổi Password tài khoản mail hosting

Bài viết hôm nay AZDIGI sẽ hướng dẫn bạn thực hiện thay đổi Password tài khoản mail.

Cách 1: Thay đổi trực tiếp từ trang quản trị.

Bạn truy cập vào Email Accounts như ảnh bên dưới.

Tại giao diện bên dưới, bạn chọn tài khoản cần thay đổi Password. Sau đó chọn Edit để thực hiẹne.

Để tìm kiếm các tài liệu sử dụng mail bạn có thể truy cập vào Hướng dẫn mail hosing tại link bên dưới.

Hướng dẫn mail hosting: https://huongdan.azdigi.com/email-hosting/

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com

Bạn nhập vào Password cần thay đổi, sau đó click Save để áp dụng

Lưu ý: Vì vấn đề bảo mật bạn nên đặt pass có độ phức tạm cao, không nên để pass đơn giản như: 12345678. 12345678A

  • VD Pass: gYGzcvGu46IM

Để tìm kiếm các tài liệu sử dụng mail bạn có thể truy cập vào Hướng dẫn mail hosing tại link bên dưới.

Hướng dẫn mail hosting: https://huongdan.azdigi.com/email-hosting/

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com