WHM (Web Host Manager) là gì?


WHM (viết tắt của cụm từ Web Host Manager) là một ứng dụng riêng cho phép người quản trị có thể truy cập vào khu vực quản trị thuộc cPanel, đây là bộ ứng dụng đi kèm với cPanel và có thể nói giao diện cPanel là dành cho người dùng cuối, giao diện WHM dành cho người dùng quản trị.

Để truy cập vào WHM, người quản trị sẽ cần quyền Root (quyền cao nhất của máy chủ) để truy cập hoặc truy cập dưới quyền Reseller. Nếu bạn sử dụng dịch vụ cPanel Reseller Hosting của AZDIGI thì sẽ có thể truy cập vào WHM với quyền Reseller trên máy chủ dịch vụ.

WHM có thể làm gì?

Và nếu bạn truy cập WHM với quyền Reseller thì sẽ có ít tính năng hơn so với quyền Root. Để có thể sử dụng quyền Root vào WHM, bạn có thể sử dụng dịch vụ VPS hoặc máy chủ riêng và cài đặt cPanel vào máy chủ.Article Number: 44
Author: Tue, Aug 6, 2019
Last Updated: Tue, Aug 6, 2019

Online URL: https://huongdan.azdigi.com/article/whm-web-host-manager-là-gì-44.html