Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pro Mail Hosting: Thiết lập Catch-all Email

Catch-all Email là một tính năng giúp bạn thiết lập một địa chỉ nhận email được gửi vào một địa chỉ email không tồn tại trên hệ thống. Ví dụ có một email được gửi đến địa chỉ nhanvien1@azdigi.com nhưng địa chỉ email này không tồn tại trên gói dịch vụ Email Hosting, thì email sẽ được gửi đến một địa chỉ được gọi là địa chỉ Catch-all Email.

Để thiết lập Catch-all Email trên dịch vụ Pro Mail Hosting, quý khách cần phải truy cập vào giao diện cPanel của gói dịch vụ Email Hosting bằng cách nhấp vào liên kết đăng nhập vào cPanel tại trang quản lý dịch vụ.

Hoặc đăng nhập trực tiếp qua thông tin được đính kèm trong email gửi từ AZDIGI sau khi dịch vụ được kích hoạt.

Sau đó bạn chọn Default Address.

Ở đây bạn chọn tuỳ chọn “Forward to Email Address” và nhập địa chỉ email cần nhận các thư này vào khung bên dưới, sau đó ấn Change để lưu lại.

Như vậy bạn đã vừa hoàn tất thiết lập tính năng Catch-all Email trên dịch vụ Pro Email Hosting của AZDIGI.

Chúc bạn thành công.