Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sử dụng WP-CLI quản lý theme

Trước đây AZDIGI đã hướng dẫn dùng WP-CLI để quản lý plugin và user trên WordPress. Bài viết này AZDIGI sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng WP-CLI để quản lý theme.

Bài viết về WP-CLI bạn có thể xem lại:

Điều đâu tiên thì bạn cần phải truy cập vào Terminal

Tiếp theo bạn cần truy cập đến thư mục chứa website

Ở đây mình muốn quản lý theme website azdigiweb.com . Mình sẽ truy cập vào thư mục chưa mã nguồn azdigiweb.com bằng lệnh cd

AZDIGI Tutorial
[azdigi@azdigi.com ~]$ cd azdigiweb.com/
[azdigi@azdigi.com azdigiweb.com]$
  

Lưu ý:

 • Với domain chính (Primary Domain) thư mục chứa mã nguồn sẽ là public_html
 • Với domain addon: thư mục chứa mã nguồn sẽ nằm trong thư mục mang tên domain (nếu ban đầu bạn không thay đổi)

Sử dụng WP-CLI quản lý theme

Xem danh sách theme đang có trên website

AZDIGI Tutorial
[azdigi@azdigi.com azdigiweb.com]$ wp theme list
+-----------------+----------+--------+---------+
| name | status | update | version |
+-----------------+----------+--------+---------+
| oceanwp    | inactive | available | 1.7.4  |
| twentynineteen | inactive | none | 1.6 |
| twentyseventeen | inactive | none | 2.3 |
| twentytwenty | active | none | 1.4 |
+-----------------+----------+--------+---------+
  

Cài theme mới

Tìm một theme

Mình sẽ tìm theme có tên là Newsmag, mình nhập newsmag để tìm theme nào có tên này

AZDIGI Tutorial
[azdigi@azdigi.com azdigiweb.com]$ wp theme search newsmag
Success: Showing 3 of 3 themes.
+-----------------+-----------------+--------+
| name | slug | rating |
+-----------------+-----------------+--------+
| NewsMag | newsmag | 92 |
| The NewsMag | the-newsmag | 100 |
| MH NewsMagazine | mh-newsmagazine | 0 |
+-----------------+-----------------+--------+
  

Cài theme

Mình sẽ cài theme The NewsMag, bạn chỉ cần nhập lệnh install với tên slug là được.

AZDIGI Tutorial
[azdigi@azdigi.com azdigiweb.com]$ wp theme install the-newsmag
Installing The NewsMag (1.0.5)
Downloading installation package from https://downloads.wordpress.org/theme/the-newsmag.1.0.5.zip...
Unpacking the package...
Installing the theme...
Theme installed successfully.
Success: Installed 1 of 1 themes.
  

Kích hoạt theme

Để kích hoạt theme mình sẽ dùng lệnh sau

AZDIGI Tutorial
[azdigi@azdigi.com azdigiweb.com]$ wp theme activate the-newsmag
Success: Switched to 'The NewsMag' theme.
  

Update theme

Bạn có theme cần update, hãy nhập lệnh sau

AZDIGI Tutorial
[azdigi@azdigi.com azdigiweb.com]$ wp theme update oceanwp
Downloading update from https://downloads.wordpress.org/theme/oceanwp.1.8.3.zip...
Unpacking the update...
Installing the latest version...
Removing the old version of the theme...
Theme updated successfully.
+---------+-------------+-------------+---------+
| name  | old_version | new_version | status |
+---------+-------------+-------------+---------+
| oceanwp | 1.7.4    | 1.8.3    | Updated |
+---------+-------------+-------------+---------+
Success: Updated 1 of 1 themes.
  

Để update toàn bộ theme bạn thêm option -all vào phía sau câu lệnh là được.

Delete theme

Ví dụ mình cần delete theme twentynineteen thì nhập lệnh như sau

AZDIGI Tutorial
[azdigi@azdigi.com azdigiweb.com]$ wp theme delete twentynineteen
Deleted 'twentynineteen' theme.
Success: Deleted 1 of 1 themes.
  

Vậy là AZDIGI đã hướng dẫn bạn cách sử dụng WP-CLI để quản trị theme. Ở bài viết sau AZDIGI sẽ hướng dẫn cài đặt WP-CLI lên VPS chưa hỗ trợ sẵn.

 • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
 • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com