Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tăng giới hạn import database trong phpMyAdmin

Chào các bạn, mặc định ban đầu phpMyAdmin cho phép import database chỉ 2MB và điều này gây nhiều khó khăn khi database của bạn quá lớn.

Tuy nhiên bạn đừng quá lo lắng, bài viết này sẽ giúp bạn thay đổi thông số đó.

Bạn thực hiện SSH vào VPS và tìm Loaded Configuration File

Tìm file php.ini và chỉnh sửa

php -i | grep php.ini

Mở file php.ini ra và tìm đến những đoạn sau và sửa lại.

vi /usr/local/lib/php.ini

Nhấp dấu / và nhập tên cần tìm để tìm kiếm, chỉnh sửa xong nhập :wq để lưu lại.

Các thông số bạn cần chỉnh lại như sau

upload_max_filesize 512M
post_max_size 512M
memory_limit 512M
max_execution_time 300
max_input_time 300

Lưu ý: Nếu bạn dùng Apache thì restart lại httpd, nếu bạn dùng Nginx thì restart lại php-fpm.

Hoặc chỉnh trong file config của phpMyAdmin tại đường dẫn:

/usr/share/phpMyAdmin/libraries/config.default.php

Khuyến cáo: Đôi khi cần import nhưng file lớn tới vài trăm MB thì nên sử dụng cmd của linux để xử lý cho nhanh và an toàn.

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com