Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tham gia cộng đồng Affiliate tại AZDIGI

Khi tham gia chương trình Cộng tác viên (Affiliate) tại AZDIGI, bạn có thể tham gia vào cộng đồng Affiliate của AZDIGI tại Google Group để được cập nhật các thông tin và ưu đãi mới liên quan đến AZDIGI một cách nhanh nhất.

Để tham gia vào Google Group, bạn truy cập vào https://groups.google.com/g/azdigi-affiliate và ấn nút Xin tham gia như ảnh dưới.

Sau đó tại mục lý do gia nhập, bạn điền địa chỉ email cộng tác viên tại hệ thống https://my.azdigi.com nhằm xác thực.

Sau khi được phê duyệt, bạn sẽ nhận được thông báo qua email và kể từ lúc này, bạn sẽ nhận được các email thông báo liên quan đến Affiliate tại AZDIGI, và có thể xem lại các thông báo tại trang chủ của nhóm.

Bình chọn lsvr_kba