Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bản ghi MX và SPF dành cho OX App Suite

Khi dịch vụ OX App Suite và OX App Suite + Productivity được kích hoạt hoàn tất, bạn có thể tiến hành trỏ bản ghi MX của tên miền như dưới đây để có thể nhận email:

Name/Host/AliasTime to live (TTL)Record TypePriorityValue/Answer/Destination
@ or leave blank3600MX10mx001.cloudus.rs.oxcs.net
@ or leave blank3600MX10mx002.cloudus.rs.oxcs.net
@ or leave blank3600MX10mx003.cloudus.rs.oxcs.net
@ or leave blank3600MX10mx004.cloudus.rs.oxcs.net

Ngoài ra bạn cần thiết lập thêm một bản ghi SPF như sau để đảm bảo mail gửi đi là hợp lệ:

Name/Host/Alias

Time to live (TTL)

Record Type

Value/Answer/Destination

@ or leave blank

3600

TXT

v=spf1 include:spf.cloudus.rs.oxcs.net ~all

Nếu dịch vụ OX App Suite mà bạn đăng ký dưới dạng dịch vụ thêm (addon) của các dịch vụ Hosting, thì bản ghi MX và SPF sẽ được tự động cập nhật vào gói dịch vụ, tên miền của bạn chỉ cần trỏ về các cặp nameserver của Hosting là có thể sử dụng được bình thường.

Tham khảo dịch vụ Pro Email Hosting của AZDIGI tại đây: https://azdigi.com/pro-email-hosting/

Nếu bạn cần hỗ trợ bất kỳ vấn đề gì liên quan đến thiết lập cho dịch vụ OX App Suite, hãy liên hệ đến bộ phận kỹ thuật tại https://azdigi.co/ticketkythuat để được hỗ trợ nhanh nhất.

5/5 - (2 bình chọn)