Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn xóa cache DNS (Flush DNS) trên máy tính

Khi bạn tiến hành truy cập một website từ máy tính, thì các bản ghi DNS của tên miền đó thường sẽ được lưu cache tại trên máy tính của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này sẽ có thể gây ra một vấn đề là khi bạn thay đổi Nameserver hoặc DNS của tên miền thì khi truy cập tại máy tính, tên miền vẫn sẽ trỏ về webserver cũ mặc dù thực tế tên miền đã phân giải tới webserver mới.

Do vậy việc bạn cần làm để có thể truy cập ngay vào website tại webserver mới đó là tiến hành Xóa cache DNS trên máy tính của bạn.

Hướng dẫn xóa cache DNS trên máy tính

Đối với máy tính sử dụng Windows

Bạn truy cập vào Command Prompt bằng cách ấn tổ hợp phím Windows + X (hoặc vào Start => Run) và gõ cmd

Tại nội dung của cửa sổ Command Prompt, bạn nhập nội dung sau và ấn phím Enter:

ipconfig /flushdns

Vậy là hoàn tất việc xóa cache DNS trên Windows (áp dụng Windows XP/7/8/10).

Đối với MacOS 10.10.4 trở lên

Vào Applications => Utilities => Terminal và nhập lệnh sau rồi Enter.

sudo killall -HUP mDNSResponder

Đối với MacOS 10.10.1, 10.10.2, và 10.10.3

Vào Applications => Utilities => Terminal và nhập lệnh sau rồi Enter.

sudo discoveryutil mdnsflushcache

Đối với MacOS 10.7, 10.8, và 10.9

Vào Applications => Utilities => Terminal và nhập lệnh sau rồi Enter.

sudo killall -HUP mDNSResponder

Chúc các bạn thành công.