Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pro Mail Hosting Hướng dẫn cấu hình email Forwarders (Chuyển tiếp) trên mail hosting.

Forrwarder là một tính năng hỗ trợ gửi bản sao của mọi email nhận được từ địa chỉ này đến địa chỉ khác và hoàn toàn thực hiện tự động.

Forrwardercho phép bạn gửi một bản sao của tất cả thư từ một địa chỉ email đến địa chỉ khác.
Ví dụ: nếu bạn có hai tài khoản email khác nhau là info@dotrungquan.info và contact@dotrungquan.info, bạn có thể chuyển tiếp info@dotrungquan.info đến contact@dotrungquan.info để bạn không cần kiểm tra cả hai tài khoản. Lưu ý rằng các thư chuyển tiếp vẫn sẽ được gửi đến địa chỉ ban đầu.

Để thiết lập bạn thực hiện như sau.

Bước 1: Truy cập vào Email Management

Tại giao diện mail bạn tìm đến Email Management và click vào Email Forwarders như ảnh bên dưới.

Sau đó click vào Create Forwarders để tạo mới.

Bước 2: Thiết lập mail cần Forwarders

Tại giao diện Create Email Forwarders bạn thực hiện cấu hình như sau.

  • Forwarder Name: Tài khoản email Forwarder
  • Destination Email: Email đích cần Forwarder đến.

Với cấu hình như ảnh bên dưới mà mình thiết lập. Thì khi một tài khoản mail được gửi đến email là info@dotrungquan.info. Thì lập thực sẽ có một bản sao được chuyển tiếp đến tài khoản mail mình thiếp lập là dotrungquan.info@gmail.com.

Như vậy mình đã hướng dẫn bạn thực hiện cấu hình email Forwarder hoàn tất.

Để tìm kiếm các tài liệu sử dụng mail bạn có thể truy cập vào Hướng dẫn mail hosing tại link bên dưới.

Hướng dẫn mail hostinghttps://huongdan.azdigi.com/email-hosting/

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com

Bình chọn lsvr_kba